De stichting Doca is per 1 januari 2020 opgeheven.
Maar uit historisch oogpunt blijven de websites www.doca.nl en www.arnhemmondiaal.nl online.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
E-mail: info@doca.nl
Reguliere info's
Doca publiceert met regelmaat informatie over de projecten waarmee de stichting actief is. Met ingang van 2016 zijn de maandelijkse publicaties Info Arnhem Mondiaal en de PTW-Info echter stopgezet. De digitale media hebben de functie van deze Info’s namelijk grotendeels overgenomen.
In de kolom links wordt een overzicht geboden van de Info’s die in de loop der jaren zijn verschenen.

Onderzoeksrapporten
Doca publiceert op gezette tijden rapporten over door de stichting uitgevoerd onderzoek. De knop ‘Rapporten’ hiernaast geeft daar meer informatie over.

Boeken
In incidentele gevallen worden over specifieke onderwerpen (zelfstandig dan wel in samenwerking met andere organisaties) boeken uitgebracht. Ook daarover is informatie en bestelmogelijkheid te vinden door de daartoe bestemde knop aan te klikken.


- - -
E-mail: info@doca.nl