Publicaties
Info Arnhem Mondiaal

Dag-van-de-Vrede
  De Info Arnhem Mondiaal was drieŽntwintig jaar lang (van 1993 tot en met 2015) een maandelijkse rondzending aan de organisaties van Platform Arnhem Mondiaal en andere belangstellenden in Arnhem voor het plaatselijk vredes- en ontwikkelingswerk. De info behandelde activiteiten in Arnhem op de terreinen vrede, internationale samenwerking, mensen-
rechten en duurzame ontwikkeling. Het project is per 1 januari 2016 stopgezet omdat steeds meer informatie over de betreffende onderwerpen op internet is te vinden.

Specials
In deze serie verschenen op gezette tijden "specials":

- Kernwapens? Nog altijd actueel! (deel 2) (september 2014,
  35 pag.)

- Kernwapens? Nog altijd actueel! (september 2013, 18 pag.)

- 25 jaar Platform Arnhem Mondiaal (december 2011, 30
  pag.)

- Millenniumdag 2010 (juli 2010, 63 pag.)

- Fair Trade Week 2009 in Arnhem (november 2009, 39 pag.)

- Wereldarmoededag 2009 (oktober 2009, 32 pag.)

- Internationale Dag van de Vrede 2007 (35 pag., oktober
  2007)

- 25 jaar Samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikke-
  lingsorganisaties (september 2006, 29 pag.)

- Platform Arnhem Mondiaal 15 jaar (november 2001, 50
  pag.)