Publicaties
Info Arnhem Duurzaam


  Van 1999 tot 2004 publiceerde Doca de Info Arnhem
Duurzaam
. Deze maandelijkse rondzending had ten doel om activiteiten - en met name vorderingen - te rapporteren op het gebied van gemeentelijke duurzame ontwikkeling (energie- beleid, natuurbeheer, waterbeleid, duurzaam bouwen etc.). Per 1 januari 2005 is deze Info opgegaan in de eveneens maandelijkse Info Arnhem Mondiaal (zie elders onder de knop ‘Publicaties’).

In de serie Arnhem Duurzaam zijn bovendien onderstaande ‘specials’ verschenen:

- Landelijke score Lokale Duurzaamheidsspiegel (september   2001, 22 pag.)
- Koopzondagen in Arnhem (februari 2002, 60 pag.)
- VN-conferentie over Duurzame Ontwikkeling (september   2002, 50 pag.)
- Landelijke score Lokale Duurzaamheidsspiegel (september   2002, 13 pag.)