Publicaties
Boeken

In incidentele gevallen worden over specifieke onderwerpen (zelfstandig dan wel in samenwerking met andere organisaties) boeken uitgebracht.
Arnhem Mondiaal; veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem
Veertig jaar lang werkten Arnhemse vredes- en ontwikkelings- organisaties samen met als doel om bij zowel de bewoners van de stad als bij het gemeentebestuur de noodzaak van een plaatselijk vredes- en ontwikkelingsbeleid te bepleiten.
‘Arnhem Mondiaal’ verscheen in september 2019 als digitaal boek op de website www.arnhemmondiaal.nl.
Deze website heeft een interactieve functie: belangstellenden kunnen door middel van opmerkingen, illustraties, logo’s etc. een bijdrage leveren aan de geplaatste tekst.Multinationals in Arnhem
Inventariserend onderzoek naar ondernemingen die zowel over een vestiging beschikken in Arnhem als in ontwikkelings landen (1989). Dit naslagwerk (467 pag.) is tegen de gereduceerde prijs van € 10,- (inclusief verzendkosten) te verkrijgen door het bedrag over te maken op Triodos Bank NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van "Multinationals in Arnhem".Nederlandse wapenhandel in de jaren '90
Overzicht van de Nederlandse wapenexport in de jaren '90 en de falende criteria van het wapenexportbeleid (1998).
Dit werk (133 pag.) is samengesteld door het Platform tegen Wapenhandel en is voor € 14,- verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Uitgever: Papieren Tijger, Breda.