1981-2006
25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen

Manifestatie, archief en jubileumboek


In 2006 zal het precies 25 jaar geleden zijn dat Arnhemse organisaties op het gebied van vredesvraagstukken tot samenwerking besloten. Aanleiding daartoe was de dreigende plaatsing van kruisraketten in West-Europa. Deze wapens, uitgerust met een atoomkop, moesten "de Russen" buiten de deur houden. Het schrikbeeld van een atoomoorlog waarbij Europa het slagveld zou kunnen worden van een conflict tussen de twee grootmachten in de wereld, drong zich dermate op, dat honderdduizenden mensen uit protest de straat opgingen.

In Arnhem gingen deze protesten van start met een expositie in het stadhuis, waaraan niet alleen lokale vredesorganisaties deelnamen, maar ook tal van fracties van politieke partijen. Behalve de opmaat voor verregaande samenwerking tussen Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties, luidden deze protesten ook een actief gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid in Arnhem in.
De samenwerking tussen deze organisaties is door de jaren heen onder de huidige naam Platform Arnhem Mondiaal intact gebleven en nog altijd heeft dit Platform een adviesfunctie voor de gemeente waar het vredes- en ontwikkelingszaken betreft.

In overleg met de lidorganisaties van het Platform Arnhem Mondiaal is besloten om in 2006 een manifestatie te organiseren om dit jubileum gedenken. Voorts is be-
sloten om het 25-jarig samenwerkingsverband in boekvorm te beschrijven. Dit zal gedaan worden door Aris Kon van de vereniging Kerk en Vrede en Ed Bruinvis van de stichting Doca. Beide organisaties maken al sinds jaren deel uit van het Platform Arnhem Mondiaal. Mirjam Rudolphus, als bestuurslid eveneens werkzaam voor Doca, zal de vormgeving van het boek voor haar rekening nemen.
Bovendien zal in de komende 2 jaar door Doca het historisch archief over deze kwart eeuw samenwerking worden opgebouwd.

Het boek zal niet alleen de vele vredes- en ontwikkelingsprojecten die in Arnhem in de loop der jaren gestalte hebben gekregen, beschrijven. Met name zal aandacht worden besteed aan het historisch proces richting alomvattende duurzame ontwik-
keling (inclusief mensenrechtenproblematiek en mondiale milieuvraagstukken). Het boek zal tijdens de manifestatie "25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroep-
en" (in de loop van 2006) worden gepresenteerd.Arnhem, 15 april 2004
Ed Bruinvis

Tel: 026-3516533
Doca@antenna.nl