Persbericht

Overdracht archief 25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen aan Gelders Archief

Vandaag zal in aanwezigheid van wethouder Veenstra en prof. Keverling Buisman, directeur van het Gelders Archief, het archief van 25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (sinds 2000 Platform Arnhem Mondiaal geheten) officieel worden overgedragen aan het Gelders Archief. Aan het archief is door de Stichting Doca anderhalf jaar gewerkt, waarbij al bestaande deelarchieven over deze periode werden samengevoegd en van chronologie en inhoudsopgave voorzien. In totaal gaat het daarbij om 60.000 pagina’s, waarvan de 20.000 originelen vandaag aan het Gelders Archief worden overgedragen. Het Gelders Archief verplicht zich daarbij om de inzage aan belangstellenden te verzorgen terwijl het Platform Arnhem Mondiaal zich verplicht om met regelmaat het Gelders Archief van stukken te voorzien, zodat het archief niet alleen historische waarde heeft, maar ook actueel blijft

Achtergrond
In september van dit jaar zal het precies 25 jaar geleden zijn dat Arnhemse organisaties op het gebied van vredesvraagstukken tot samenwerking besloten. Aanleiding daartoe was de dreigende plaatsing van kruisraketten in West-Europa. Deze wapens, uitgerust met een atoomkop, moesten “de Russen” buiten de deur houden. Het schrikbeeld van een atoomoorlog waarbij Europa het slagveld zou kunnen worden van een conflict tussen de twee grootmachten in de wereld, deed in de beginjaren ’80 honderdduizenden mensen uit protest de straat opgaan. Ook nadat de acute dreiging met deze wapens na de Val van de Muur in 1989 was weggeëbd, bleven de Arnhemse vredesgroepen, inmiddels aangevuld met plaatselijke organisaties op het gebied van ontwikkelingswerk, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken met elkaar samenwerken. Het gemeentebestuur (met name wethouder Van de Meeberg en burgemeester Drijber) zag de betekenis van dit unieke samenwerkingsverband in en gezamenlijk werd een raadgevende commissie Vredesvraagstukken in het leven geroepen. Deze raadgevende functie heeft het huidige Platform Arnhem Mondiaal nog altijd, ook al voert de gemeente geen actief vredes- en ontwikkelingsbeleid meer zoals in de jaren ’80 en ’90 en al zijn veel van de initiatieven uit die jaren zoals de Arnhemse stedenbanden verzelfstandigd.

Met de overdracht van het archief van 25 jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem wordt een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke historie van deze stad voor het nageslacht bewaard en zijn de documenten over deze periode vanaf vandaag voor een ieder in te zien.

Arnhem, 3 februari 2006
Ed Bruinvis

Tel: 026-3516533
Doca@antenna.nl