25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties

Ed Bruinvis


Beste mensen,

Hartelijk welkom op deze jubileumavond van het Platform Arnhem Mondiaal, waarbij we stilstaan bij het heugelijke feit dat al een kwart eeuw lang organisaties in Arnhem op het gebied van vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling met elkaar samenwerken. Een samenwerking met als einddoel het realiseren van een wereld waarin het goed, gezond en vreedzaam samenleven is voor iedereen, hoe utopisch dit misschien ook voor menigeen in deze tijd van gewelddadige conflicten mag klinken.
In het bijzonder wil ik welkom heten wethouder Barth van Eeten die in zijn functie van loco-burgemeester mevrouw Krikke vervangt, die vanavond helaas verstek heeft moeten laten gaan.
En omdat we vanavond niet alleen ons eigen Platformjubileum vieren, maar ook het 50-jarig bestaan van Oxfam Novib en het 40-jarig bestaan van de Novib/Unesco Groep Arnhem, wil ik tevens bijzonder welkom heten en mevrouw Catherine Essoyan van Oxfam Novib en de heer Laurens van der Zee die verbonden is aan het Unesco Centrum Nederland. Mevrouw Sylvia Borren van Oxfam Novib heeft op het laatste moment helaas moeten afzeggen, zij moest voor haar werk naar New York.
Voorts heet ik speciaal welkom de leden van Los Gitanos. Zij zullen vanavond voor de muzikale omlijsting van ons jubileum zorgen en na hen een paar keer te hebben zien optreden, kan ik u verzekeren dat we met hen vanavond zeer goede gitaristen in huis hebben.
Het doet me verder erg veel plezier om de vele mensen te zien op deze bijeenkomst die door de jaren heen hun sporen verdiend hebben op het gebied van vrede en ontwikkeling. Mensen die van gemeentewege telkens weer de noodzaak van gemeentelijke betrokkenheid bij vredesvraag-stukken en internationale samenwerking hebben aangekaart. Maar ook de velen die zich als lid van landencomités, wereldwinkels, vredesgroepen en milieu- en mensenrechtenorganisaties vaak jaren achtereen hebben ingezet om van Arnhem een stad te maken die zich met recht vredesstad mocht noemen en daar in de jaren ’80 ook de internationale vredesprijs voor heeft mogen ontvangen.
Onder de velen die zich geheel vrijwillig en niet zelden tegen de gevestigde stroom in, jarenlang hebben ingezet voor wat nu wel eens wat ironisch een betere wereld wordt genoemd, zijn echter ook mensen die we vanavond niet meer in ons midden kunnen hebben. Zij zijn in de voorbije jaren van ons heen gegaan. Soms na een lang leven waarop ze voldaan terugblikten, soms echter onverwacht en veel te jong. Mijn gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar Co Schippers, Richenel Cameron en Frits Thijssen, mannen die al decennia geleden actief waren in een tijd dat ik nog maar net in het vredeswerk kwam kijken. Maar zover terug in de tijd hoeven we niet eens te gaan, want alleen al in de afgelopen twee jaar ontvielen ons maar liefst drie Platform-vertegenwoordigers. Maart vorig jaar overleed Dick Engelsman, woordvoerder van de Stichting Vredespolitiek. In juni stierf Kees Kentin, jarenlang hét gezicht van de Internationale Jeugd-uitwisseling. En in juli van dit jaar overleed Wim Onderstal die actief was in tal van Derde Wereldorganisaties in Arnhem, maar die in ons Platform de stichting Geweldloze Weerbaarheid vertegenwoordigde. Niet alleen verloren we met hen hemelbestormers, soms hun leven lang, maar de gevolgen van hun dood voor de organisatie die ze vertegenwoordigden waren bijzonder ingrijpend en het is nog maar de vraag of deze organisaties in staat zijn om zich hiervan te herstellen.

Niettemin, beste mensen, vonden we het als Platform belangrijk om deze avond op een feestelijke wijze met elkaar door te brengen. Want ondanks tegenslagen hebben we veel bereikt, al was het maar omdat we er met ons allen door de jaren heen voor zijn blíjven gáán.

Het doel van vanavond is zoals gezegd dan ook tweeledig. Stilstaan bij een kwart eeuw inzet voor een in onze ogen wenselijke wereld waarin betrokkenheid en solidariteit de overheersende motieven zijn. En in dat teken zullen ongetwijfeld ook de toespraken zijn die we in het eerste deel van de avond zullen horen.
Het tweede doel is om met elkaar samen te zijn, oude vrienden en bekenden weer te ontmoeten en ondertussen via een powerpointpresentatie kennis te nemen van wat de organisaties van het Platform Arnhem Mondiaal vandaag de dag aan activiteiten organiseren.
Ik wens u allemaal een heel fijne avond toe en ik geef nu graag het woord aan loco-burgemeester Barth van Eeten.


Ed Bruinvis is als onderzoeker en publicist werkzaam voor de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) en is daarnaast voorzitter van het Platform Arnhem Mondiaal.