Persbericht

Nieuw onderzoek naar gemeentelijke vorderingen op het gebied van duurzame ontwikkelingPositie gemeente Arnhem
De afgelopen 5 jaar is in Nederlandse gemeenten onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond duurzame ontwikkeling. Daarbij kwamen het gemeentelijk water-
beleid aan de orde, het sociaal beleid, internationale samenwerking, energiebeheer, verkeersbeleid en natuurbeheer.
Gemeenten als Breda, Rotterdam en Boxtel scoorden telkens hoog in deze zogeheten Lokale Duurzaamheidsspiegel. Arnhem eindigde steevast in de midden-
moot, maar klom gaandeweg wel steeds meer omhoog in de ranglijst. Nu in de afgelopen periode zowel het gemeentelijk Waterplan als het gemeentelijk Groenplan zijn vastgesteld, kon Arnhem wel eens een flinke slag hebben gemaakt waar het gaat om duurzaam beleid.

Lokale Duurzaamheidsmeter
Of dit ook daadwerkelijk zo is, zal blijken uit een nieuw landelijk onderzoek dat thans van start gaat, de zogeheten Lokale Duurzaamheidsmeter. Deze onderzoeks-
methode richt zich meer nog dan de Lokale Duurzaamheidsspiegel deed, op de concreet behaalde prestaties binnen de gemeenten. Een ander verschil met de Duurzaamheidsspiegel is dat het onderzoek niet meer jaarlijks, maar eens per vier jaar wordt gehouden. Bovendien zal de campagne telkens worden afgesloten vr de gemeenteraadsverkiezingen van start gaan. Telkens zal dan een actueel thema onder de aandacht worden gebracht. Bij de lokale verkiezingen van 2006 zullen dat klimaatverandering en waterbeleid zijn. Verder worden vanaf nu meer jongeren betrokken bij de uitvoering van het onderzoek middels de Nationale Jeugdraad en Jongeren Milieu Actief (JMA).
De eerste editie van de Lokale Duurzaamheidsmeter zal worden uitgevoerd vanaf nu tot 1 juli 2005. Daarna zullen de eindresultaten worden geanalyseerd en in de aan-
loop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 worden gepresenteerd. Meer details alsook een overzicht van de onderzoeksvragen, zijn te vinden op www.la21.nl.

Inbreng Doca
Doca heeft in de voorbije jaren in opdracht van het NCDO de Lokale Duurzaam-
heidsspiegel in Arnhem uitgevoerd. Tot najaar 2006 neemt evenwel het historisch onderzoek naar 25 jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem zoveel tijd in beslag, dat de Duurzaamheidsmeter in Arnhem in 2004/2005 zal worden uitgevoerd door het Centrum voor Internationale Samenwerking Noord-Holland Noord (COS-NHN). Het COS zal daartoe contact opnemen met de gemeentelijke diensten in Arnhem en hen verzoeken digitaal mee te werken aan het onderzoek. Wel zal Doca daarbij optreden als intermediair en te zijner tijd zorg dragen voor de presentatie in de gemeente Arnhem van de eindresultaten van dit nieuwe onderzoek.


5 oktober 2004
Ed Bruinvis (Doca/Arnhem Duurzaam)