Publieksavond Platform Arnhem Mondiaal


Namens de organisaties van het Platform Arnhem Mondiaal heet ik u vanavond van harte welkom in het Bezoekerscentrum Sonsbeek, waar we het feit zullen vieren dat we als organisaties op het gebied van vrede, internationale samenwerking, mensen-rechten en duurzame ontwikkeling al een kwart eeuw met elkaar samenwerken. 25 jaar is een hele poos, vandaar dat we afgelopen september dit jubileumjaar begonnen zijn met een reünie waarvoor mensen waren uitgenodigd die elkaar soms tien, twintig jaar niet meer hadden gezien. In de tijd van de grote vredes-demonstraties hebben die mensen er hard aan getrokken om de protesten tegen de neutronenbom en de kruisraket ook vanuit Arnhem te laten horen. En met succes mag wel worden gezegd, want niet alleen gingen er die 21e november 1981 alleen al vanuit deze stad 27 bussen op weg naar Amsterdam, maar het samen-werkingsverband dat toen door die mensen is opgezet, de SAV (Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen) bestaat nog steeds, zij het sinds een jaar of zeven onder de naam Platform Arnhem Mondiaal.

Die reünie van september droeg een wat formeel karakter met toespraken van de kant van de gemeente en de eveneens jubilerende organisaties Novib en Unesco. Voor vanavond hebben we daarentegen juist een wat informeler bijeenzijn voor ogen. Deze avond is bedoeld voor u als belangstellende en betrokken Arnhemse burger en dan met name ook voor u die deze betrokkenheid hebben omgezet in actie als vrijwilliger van een van de organisaties binnen het Platform. Zonder u zou er op het gebied van vredesvraagstukken en ontwikkelingssamenwerking weinig terechtkomen. Ik hoop dan ook dat u deze avond zult ervaren als een feest, niet alleen als een jubileumviering, maar vooral als een feest van ontmoeting met elkáár.
Omdat er deze maand bovendien twee internationale gedenkdagen zijn die met ons werk te maken hebben, zullen twee Platformorganisaties zichzelf nadrukkelijk aan u presenteren. Rond kwart voor 9 is dat de Stichting Arnhem-Lima die met zijn jaarlijkse Moyano-lezing aansluit op Internationale Vrouwendag (8 maart). Bestuurslid Jacobijn Olthoff zal daar tegen die tijd wat meer over vertellen en de spreekster bij u introduceren. Daarna, rond half 10, zal Amnesty International de campagne Make some noise against discrimination lanceren, waarover Yvonne Smit straks wat meer zal vertellen. Deze campagne sluit aan bij de VN-Dag tegen Racisme die elk jaar op 21 maart plaatsvindt.
Tussendoor, in twee blokken, van elk ongeveer een kwartier zal het Binnen-stadskoor onder leiding van Monique Dekker een aantal liederen ten gehore brengen, waarbij het repertoire van vanavond speciaal op het karakter van deze jubileumavond is afgestemd.
Tegen half 11 is het tijd om op te ruimen, maar zover is het nog lang niet. Voor ik overga tot een plechtige handeling waarmee deze avond ‘officieel’ begint, wil ik u nog even wijzen op gastenboek dat bij de uitgang ligt en waar u desgewenst uw commentaar op deze avond kwijt kunt. Bij Will Bijloo kunt u terecht als u het programma nog eens wilt nalezen. Koffie en thee kunt u gratis verkrijgen bij de baliemedewerkers van het Bezoekerscentrum.

Dan is nu het moment gekomen voor de openingshandeling. Lange tijd heeft het Platform een website gehad die gekoppeld was aan de site van de Raad van Kerken Arnhem. De vorig jaar helaas overleden Arie Blokland heeft ons toentertijd die gunst verleend. Het hebben van een eigen website was een jaar of tien geleden namelijk iets heel bijzonders en geen van ons had het vak van webmaster in de vingers, totdat onze secretaresse Afina van de Pol in ons midden kwam. Zij bouwde in een half jaar tijd een informatieve en mooi vorm gegeven site op. En die site, komt dat zien dames en heren, gaat met een simpele knop nu on-line! Veel plezier!

 

Arnhem, 16 maart 2007

Ed Bruinvis
Voorzitter Platform Arnhem Mondiaal