Publieksavond Millenniumcampagne

Hartelijk welkom op deze publieksavond over de VN-millenniumdoelen. Het doet me plezier vast te stellen dat er uit brede kringen van de Arnhemse samenleving zoveel belangstelling is voor dit toch tamelijk ingewikkelde onderwerp.
In het bijzonder welkom ook Barth van Eeten, wethouder van de gemeente, die de millenniumthematiek in zijn portefeuille heeft en mede-inspirator is van de campagne die eind dit jaar hopelijk leidt tot het besluit van de gemeenteraad om per 2009 daadwerkelijk gemeentelijk millenniumbeleid te gaan voeren. Want daar gaat het vanavond om. Om concreet te ontwikkelen beleid. Om concrete stappen. En om concrete ervaringen. En daarin bent u als Arnhemmer belangrijk. Wat doet u al op het gebied van armoedebestrijding, energiebesparing, duurzaam inkopen, gezondheidszorg in ontwikkelingslanden? Wat zijn uw ervaringen daarmee? Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Maar bovenal wat zou je kunnen doen om die wereldwijde millenniumdoelen vanuit je eigen plaatselijke situatie te helpen realiseren? Uw ervaringen zijn dus niet alleen belangrijk vanavond, maar vooral welke aanbevelingen zou u richting gemeente willen geven vanuit die ervaringen?

U krijgt vanavond niet alleen veel te horen, u krijgt ook veel te zien.
Zoals u in het programma heeft kunnen lezen, zullen er drie filmblokjes worden vertoond waarin bekende en misschien minder bekende Arnhemmers aan het woord zijn over wat zij in die millenniumdoelen nu zo belangrijk vinden. Die stukjes film zijn de afgelopen weken opgenomen door lokaalmondiaal, het Arnhemse mediabedrijf dat met name actief is op het snijvlak van het rijke Westen en het veel armere Zuiden. Stefan Verwer en Marc Broere, beiden werkzaam voor lokaalmondiaal, zullen aan de hand van die filmbeelden uw commentaar vragen. Uw ideeën en voorstellen worden genoteerd. Twee leden van de Millenniumwerkgroep, Paulien Toonen en Marion Visser, hebben de taak op zich genomen om deze avond te notuleren opdat uw inbreng niet verloren gaat. Mijn eerste verzoek aan u is dan ook om uw opmerkingen zo concreet en to the point mogelijk te houden. We hebben per slot van rekening ook maar twee uur waarin we het hele programma afwerken. Mocht u na afloop toch meer opmerkingen kwijt willen, dan kan dat. Bij de uitgang liggen papier en pennen. Daar kunt u desgwenst tevens uw e-mail adres achter laten. Van de avond wordt namelijk een eindverslag gemaakt dat digitaal verzonden wordt aan wie daar belangstelling voor heeft.
Voorts wijs ik u nog even op de informatiekramen van de organisaties van het Platform Arnhem Mondiaal, medeorganisator van deze avond. De Platformmensen zijn graag bereid u meer te vertellen over de mogelijkheden die er in Arnhem zijn om bij te dragen aan allerlei initiatieven in onze stad op het gebied van vredes-vraagstukken, internationale samenwerking en mensenrechten.

Omdat de millenniumdoelen zo veel omvattend zijn en zo nauw verweven zijn ook met hoe wij hier in het rijke westen leven, hebben wij Ted van Hees bereid gevonden om hier een toelichting op te verzorgen. Werkzaam voor de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib heeft hij inmiddels een lange staat van dienst op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Graag geef ik daarom het woord aan Ted van Hees.

 

Arnhem, 21 oktober 2008

Ed Bruinvis
Secretaris Millenniumwerkgroep
Voorzitter Platform Arnhem Mondiaal