Milieucontrole op bedrijven blijft nodig

Ed Bruinvis (Stichting Doca)

 

Dwars door een dorpje hier ver vandaan liep een drukke snelweg. Midden in het dorp kruiste deze snelweg de dorpsstraat. En omdat er veel te hard werd gereden, gebeurden er op dat kruispunt om de haverklap ongelukken. Tot op zeker moment een pienter raadslid met het idee kwam om waarschuwingsborden te plaatsen. Dat betekende voor het dorpje weliswaar een forse investering, maar het hielp wel want er vonden sindsdien geen aanrijdingen meer plaats. Na enkele jaren in weer een wind te hebben gestaan waren de borden aan vervanging toe. Dat betekende opnieuw een forse investering waar het dorpje nauwelijks geld voor had. Daarop wierp een ander pienter raadslid de vraag op of die investering eigenlijk wel nodig was. Er gebeurden toch helemaal geen ongelukken op die kruising? En dus werden de borden  weggehaald…

Ik moest aan deze anekdote denken toen ik het voorstel las dat de lijsttrekker van het CDA in de provincie Gelderland afgelopen week deed om milieucontroles bij bedrijven die te goeder trouw zijn te verminderen. Het voormalig Tweede Kamerlid in de Gelderlander van 29 januari j.l.: ‘Ik hoor veel klachten over de hoeveelheid tijd die bedrijven aan de controles kwijt zijn. Wij willen vertrouwen uitstralen naar al die bedrijven die het goed doen. En dat zijn veruit de meeste. Als er echter signalen komen dat er toch iets niet goed zit, moet daar wel actie op ondernomen worden.’
Trefwoord in dit citaat is het begrip ‘vertrouwen’. Na een kwart eeuw actief te zijn in de regio Arnhem op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het monitoren van bedrijven op milieubeleid, kunnen we bij Doca stellen dat bedrijven op milieugebied absoluut niet te vertrouwen zijn. En niet omdat ze kwaadwillig zijn, maar omdat milieu een sluitpost in het budget van de onderneming is. Een bedrijf is primair gericht op winst maken en milieu-investeringen doen afbreuk aan de winstmarge. Alle investeringen die een bedrijf op milieugebied moet doen en die geen besparingen opleveren in de zin van energie- of grondstoffenbesparing zullen steeds met tegenzin worden genomen. Slechts de angst voor boetes, strengere regelgeving of reputatieschade weerhoudt het bedrijfsleven ervan het milieu te vervuilen en zelfs dan nog niet altijd. Een enkele verantwoorde ondernemer met respect voor mens en natuur uitgezonderd.
En daarom zullen milieucontroles van overheidswege en het over de schouder meekijken door kritische burgers en maatschappelijke organisaties altijd nodig blijven.
Het verminderen van milieucontroles zoals het CDA-lid voorstelt, zal bedrijven laks maken. Of zoals een enkele ondernemer ons wel eens heeft toevertrouwd: eigenlijk is het wel goed dat jullie op ons letten, dat houdt ons scherp…

 

Uit: De Gelderlander, 10 februari 2011