21 september 2007
Internationale Dag van de Vrede


Namens de leden van het Platform Arnhem Mondiaal heet ik u hartelijk welkom vanavond op deze Internationale Dag van de Vrede die, zoals u wellicht weet, in 1981 werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als een dag waarop wordt stilgestaan bij initiatieven die de vrede in de wereld ook daadwerkelijk dichterbij brengen.
We zijn vanavond te gast bij het Stadspastoraat. Gezien ons programma een prima locatie om deze Vredesdag te gedenken, dachten we zo en zijn dan ook blij dat we nog mooi op tijd in het programma van het nieuwe seizoen van het pastoraat konden worden ingeprogrammeerd.
Net als een half jaar geleden toen we gezamenlijk de VN-dag tegen Racisme en Internationale Vrouwendag vierden, zijn het ook nu de Platformorganisaties die de verschillende onderdelen van de avond hebben uitgewerkt. Waren dat in maart de ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties, vanavond zijn dat de vredesgroepen in ons Platform. En zoals we in maart een aantal bijzondere gasten in ons midden hadden, zo hebben we dat ook vanavond weer. Ik wil dan ook – in volgorde van opkomst – bijzonder  welkom heten Srdan Kekanovic, zanger en gitarist van de inmiddels vermaarde Musicians without Borders, die vanavond wat over zijn werk zal vertellen en een aantal liederen voor ons zal zingen.
Verder heet ik Wim Robben welkom die de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) vertegenwoordigt en die vanavond met een speciale missie in ons midden is, waarover ik nog niets zal verklappen. En in dat verband heet ik ook de familie Onderstal welkom, voor ons als Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties bepaald geen onbekende naam natuurlijk  En tenslotte heet ik Henk Zandvliet welkom, die als directeur van het NEAG, het Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld wat zal vertellen over zijn werk en de nieuwe campagne van zijn centrum rond vredesmissies en geweldloosheid.
Op het programma dat u bij uitnodiging heeft ontvangen staat te lezen dat het aanvankelijk ook nog de bedoeling was om op deze avond de Anke Kooke Bokaal uit te reiken. We hadden al aangegeven dat dit programma-onderdeel onder voorbehoud was en de organisatoren laten zich verontschuldigen: het is hen inderdaad niet gelukt om die uitreiking tijdig rond te krijgen, voornamelijk omdat het aantal gegadigden voor de prijs op dit moment nog te klein is.

Voordat ik Srdan uitnodig om iets voor te komen spelen, wil ik even wat praktische zaken aanstippen. In deze ruimte mag niet worden gerookt, dus ik zou de straffe rokers onder ons willen verzoeken om als de spanning te hoog oploopt even buiten een sigaretje op te steken.
Koffie en thee zijn gratis, net als de koek van de Wereldwinkel die u daarbij kunt nemen. Alle andere consumpties zijn tegen zeer redelijke prijs aan de bar verkrijgbaar.
In de gang en het zijvertrek hebben de Platformorganisaties informatietafels ingericht. U kunt zich tot hen wenden met vragen over hun activiteiten.

 

Arnhem, 21 september 2007

Ed Bruinvis
Voorzitter Platform Arnhem Mondiaal