De stichting Doca is per 1 januari 2020 opgeheven.
Maar uit historisch oogpunt blijven de websites www.doca.nl en www.arnhemmondiaal.nl online.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
E-mail: info@doca.nl

   Doca
   Stichting
   Dokumentatiecentrum
   Arnhem
   
   info@doca.nl

   Webdesign door ControLuce


Doca voelt verwantschap met organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, vredesvraagstukken, milieubescherming en kleinschalige vormen van economie, kortom duurzame ontwikkeling in de meest ruime betekenis. Onderstaande organisaties (in alfabetische volgorde) hebben te kennen gegeven het op prijs te stellen wanneer vanuit deze plaats naar hun website doorgelinkt kan worden.

De site van Doca was ondergebracht bij stichting Antenna (www.antenna.nl).Website Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, het recht niet te worden gemarteld, het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en het recht niet te worden gediscrimineerd.

Postadres:
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
Bezoekadres:
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
Tel: 020 - 6264436
E-Mail: amnesty@amnesty.nl
Website: https://www.amnesty.nl
Website Amnesty International

Bloei! in [Arnhem] Ontmoetingsplaats voor bezoekers, bewoners en organisaties die willen genieten, wonen en werken in een groene en duurzame stad.
Do it yourself met Bloei!

Website: https://www.bloeiinarnhem.nl
https://www.facebook.com/Bloei.in.Arnhem
Stichting Fair Trade Gemeente Arnhem
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. Van bedrijven tot het café om de hoek, van school tot sportkantine, in supermarkt en kledingzaak. In een Fairtrade Gemeente worden veel fairtrade producten verkocht en gebruikt.

Website: https://www.fairtradearnhem.nlWebsite GMF

De Gelderse Natuur- en Milieufederatie is een samenwerkingsverband van ruim 100 lokale en regionale natuur-, milieu- en bewoners-organisaties in Gelderland. Gezamenlijk zetten deze organisaties zich in voor een leefbaar, groen en gezond Gelderland. Zoekt u contact met een lokale natuur-, milieu- of bewonersorganisatie in uw buurt? Op www.GelderseMilieufederatie.nl zijn alle aangesloten organisaties te vinden.

Post- en bezoekadres:
Gelderse Milieufederatie
Jansbuitensingel 14.
6811 AB Arnhem
Tel: 026 - 3523740
Fax: 026 - 3892093
E-mail: gnmf@gnmf.nl
Website: https://www.gnmf.nlWebsite Greenpeace

Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie met kantoren in 40 landen. Wereldwijd stelt Greenpeace milieu-
problemen aan de kaak en stimuleert oplossingen. Het doel: een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.
Leidraad voor Greenpeace is een wereld waarin mensen elkaar en het milieu geen geweld aandoen. Geweld lokt geweld uit en zorgt niet voor verandering en veiligheid.
Greenpeace accepteert geen giften of subsidies van overheden of bedrijven. Alleen zo kan Greenpeace haar onafhankelijkheid bewaren. Miljoenen donateurs over de hele wereld maken het werk van Greenpeace mogelijk.


Stichting Greenpeace Nederland.
Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam
Tel: 0800 - 4223344
Fax: 020 - 622127.
E-mail: info@greenpeace.nl
Giro: 44, t.n.v. Greenpeace, Amsterdam
Website: https://www.greenpeace.nlWebsite Laka

Laka is een documentatie- en onderzoekscentrum op het gebied van kernenergie. Belangrijkste doel is het beschikbaar maken van inhoudelijk goede informatie. Je kan vragen door ons laten beantwoorden, maar nog leuker is om zelf te komen zoeken. Informatie is gratis (wel worden kopie- en portokosten in rekening gebracht), af en toe wordt er voor grotere klussen voor pers en/of rijke organisaties een bedrag gevraagd voor onderzoek. We zijn elke dag van 10-5 geopend, maar het is wel verstandig eerst even te bellen als je langs wilt komen.

Stichting Laka
Documentatie en onderzoeks- centrum kernenergie.
Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam
Tel: 020 - 6168294
Fax: 020 - 6892179
E-mail: laka@antenna.nl
Website: https://www.laka.org
Laka Foundation
Documentation and research-centre on nuclear energy.
Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam NL
Tel: +31-20-6168294
Fax: +31-20-6892179
E-mail: laka@antenna.nl
Website: https://www.laka.org

Geschiedenis van kernenergie in Nederland
Op de website www.kernenergieinnederland.nl wordt de geschiedenis van kernenergie in Nederland uitvoerig beschreven. Alle bekende maar ook de minder bekende en vooral reeds lang vergeten zaken worden behandeld en uitgebreid gedocumenteerd: de kerncentrale in Borssele, de levering van verrijkt uranium aan wat toen nog de militaire dictatuur in Brazilië was, de al lang vergeten reactoren in Arnhem, Wageningen en Eindhoven, de plannen voor een nieuwe reactor in Petten. En nog veel meer.
De website is begin 2009 gelanceerd door de Stichting LAKA te Amsterdam.Lokaalmondiaal
Lokaalmondiaal maakt tv- en videoproducties en organiseert journalistieke debatten en onderwijsprogramma's om de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken.

Post- en bezoekadres:
Lokaalmondiaal
Velperbuitensingel 8
6828 CT Arnhem
Tel: 026 - 3703177
E-Mail: info@lokaalmondiaal.net
Website: https://www.oneworld.nl/partner/lokaalmondiaalWebsite Omslag

Omslag
, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, publicaties, bijeenkomsten en doe-activiteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Lees erover in ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers.

Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Hoogstraat 301 - A
3654 NB Eindhoven
Tel: 040 - 2910295
E-mail: omslag@omslag.nl
Website: https://www.omslag.nl

Oxfam Novib
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in ontwikkelingslanden heel goed zelf een bestaan kunnen opbouwen. Daarom steunen wij hun projecten, helpen we lokale organisaties te versterken, en voeren we campagnes om blokkades op te ruimen. Zodat handel eerlijk wordt, en onderwijs voor iedereen beschikbaar komt.

Postadres:
Oxfam Novib
Postbus 30919
1500 GX Den Haag
Bezoekadres:
Mauritskade 9
2514 HD Den Haag
Tel: 070 - 34217777
E-Mail: info@oxfamnovib.nl
Website: https://www.oxfamnovib.nl
Website Goede Waar & Co

PAX
PAX zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werken wij aan een vreedzame en democratische samenleving. Hierbij betrekken wij mensen in Nederland, die zich net als PAX willen inzetten voor duurzame politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. PAX bundelt kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu!

Postadres:
PAX
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
Bezoekadres:
Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrecht
Tel: 030 - 2333346
E-Mail: info@paxvoorvrede.nl
Website: https://www.paxvoorvrede.nlWebsite Somo

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen - centre for research on multinational corporations) is een onderzoek- en adviesbureau. Het doel van SOMO is het bouwen aan duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling. Door kritisch onderzoek naar bedrijven, sectoren en landen levert SOMO betrouwbare informatie, veranderingsgerichte analyses en beleidsmatige alternatieven. Deze onderzoeken bieden een tegenwicht tegen beleidsbeslisingen met negatieve economische, sociale en politieke gevolgen voor de ontwikkeling van de bevolking van landen in het Zuiden. SOMO werkt met name in opdracht van nationale en internationale overheidsinstellingen, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties. Thema's waar SOMO zich met name op richt zijn: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Handel en investeringen (GATS) en arbeidsomstandigheden.


Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
(centre for research on multinational corporations)
Keizersgracht 132
1015 CW Amsterdam
Kantooruren: 09.00 - 17.00 uur
Tel: 020 - 6391291
Fax: 020 - 6391321
E-mail: info@somo.nl
Website: https://www.somo.nlWebsite Campagne tegen Wapenhandel

Stop Wapenhandel doet onderzoek naar (Nederlandse) wapenhandel en informeert pers, politiek en publiek over deze handel.

Kantoor Amsterdam
Anna Spenglerstraat 71
1054 NH Amsterdam
Tel/Fax: 020 - 6164684
06 29 146 084
Giro: 3767096
E-mail: info@stopwapenhandel.org
 
 Website: https://www.stopwapenhandel.orgWebsite Campagne tegen Wapenhandel

WISE voert campagne tegen kernenergie en vóór schone energie, voor nu en later, voor iedereen. We ondersteunen campagnes en activiteiten van anderen, in Nederland en internationaal. Als het nodig komen we zelf in actie. We zijn er van overtuigd dat een betaalbare en betrouwbare mondiale energievoorziening te realiseren is zonder gebruik te maken van kernenergie.

Postadres:
Postbus 59636
1040 LC Amsterdam
Tel: 020-6126368
E-mail: info@wisenederland.nl
Website: www.wisenederland.nl
 
 
 
- - -
E-mail: info@doca.nl