Actueel

23 september 2005

 


Nederland exporteerde in 2004 voor 257,7 miljard aan goederen naar het buitenland. Daarvan was 644,2 miljoen van militaire aard, overeenkomend met 0,25% van de totale export. Daarbij gaat het om de totale waarde van de in 2004 afgegeven export-vergunningen, want de uitvoer van militaire producten is vergunningplichtig. Dat houdt in dat de daadwerkelijke export dus bijvoorbeeld ook een jaar later kan plaatsvinden dan in de tabellen van het ministerie van Economische Zaken staat aangegeven. Niettemin geven die tabellen, uitgesplitst als ze zijn naar tanks, oorlogsschepen, elektronische onderdelen, munitie en explosieven enzovoort, een behoorlijk beeld van Nederland als toonaangevend wapenexporteur.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van 'Wapenexport 2004'.