Actueel
30 september 2013

JSF-35
  De Partij van de Arbeid was in 2002, tijdens het kabinet Kok II, vóór de JSF, maar veranderde in 2006 van mening toen de partij in de oppositie zat. Drie jaar later, in 2009 en deel uitmakend van het kabinet Balkenende IV, koos de partij opnieuw vóór de JSF om in 2012 vanuit de oppositie een motie in te dienen tegen de JSF. Nu, wederom aan de regering, kiest de partij weer vóór de aanschaf van de JSF.

In 2004 werd het aantal door de Nederlandse luchtmacht aan te schaffen JSF’s op 85 gesteld. Dit aantal zou voldoende zijn om zowel het Nederlandse luchtruim te kunnen verdedigen als aan NAVO-verplichtingen te kunnen voldoen. Begrote aanschafkosten: € 5,5 miljard.
In 2010 werd dit noodzakelijk geachte aantal toestellen omlaag bijgesteld naar 68. Nu voor de lieve som van € 7,5 miljard. Dus 20% minder toestellen voor 36% meer euro’s.
In 2012 daalde het aantal aan te schaffen JSF’s verder naar 56 (voor € 6,5 miljard) en nu – september 2013 – staat de teller op 37 toestellen (inclusief de twee al gekochte testvliegtuigen) voor € 4,5 miljard.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (46)’ (52 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op rekening-
nummer NL88 TRIO 078.6870.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (46)’.