Actueel
24 september 2013

JSF-35
  Onder het motto ‘Kernwapens? Nog altijd actueel!’ stelde het Platform Arnhem Mondiaal in de Vredesweek van 2013 het bezit van kernwapens ter discussie.
In tal van landen in de wereld – ook in Nederland – liggen bij elkaar enkele tienduizenden kernwapens opgeslagen. Ongelukken en terroristische aanslagen zijn niet uit te sluiten, terwijl de gevolgen van een dergelijke ramp niet zijn te overzien.
Er is maar één oplossing voor dit probleem: wereldwijde ontmanteling van kernwapens en een verbod op de productie ervan!

Op het programma stond een recente film over kernwapens van het ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), waarna Karel Koster (SP Wetenschappelijk Bureau, tevens auteur van het boek ‘Nucleaire ontwape-
ning; nog steeds bittere noodzaak’) een inleiding hield. Daarna was er gelegenheid voor reacties uit de zaal.
De avond werd georganiseerd door de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en de stichting Doca.

Ter gelegenheid van het onderwerp verscheen die dag ook een special in de serie Info Arnhem Mondiaal over de actualiteit van kernwapens.
Deze special (18 pag.) kan verkregen worden door € 5,- (incl. porto) over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078.6870.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Kernwapens’.