Actueel
24 september 2013


JSF-35
  Nadat in juni de compilatie al gereed was gekomen van 14 video-interviews met personen die in de voorbije jaren een prominente rol hebben gespeeld in het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk, kwam op 24 september de eindversie van de film gereed. Zie ook eerdere berichten over dit project op deze website.

Doel van de nu gereed gekomen film is – behalve dat het een belangrijke archiefbijdrage is – om ermee te werven onder jongere generaties om zo bij te dragen aan het intact houden van het plaatselijke vredes- en ontwikkelingswerk. Vandaar dat de film als intro werd getoond in Filmtheater Focus tijdens de het filmdebat diezelfde dag over de actualiteit van kernwapens.
Doca verzorgde assistentie bij het houden van de interviews, het verschaffen van archiefmateriaal en het coördineren van het project. De montage van de film werd verzorgd door het Nijmeegse mediabedrijf ControLuce.