Actueel
september 2013


JSF-35
  De gemeente Arnhem zet in op energie- en milieutechno-
logie. Door bedrijven te ondersteunen die in Arnhem investeren in innovatie op deze beide terreinen, probeert de gemeente zowel haar ambitieuze doelstelling om een jaarlijkse toename van 3% op duurzame energie te realiseren alsook om naam te maken als ‘Energy Valley’.
Voor Doca is het van belang om met het project ‘Arnhem Duurzaam’ zowel deze ontwikkeling te monitoren als om de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen te onderstrepen.
In onze visie moet voorkomen worden dat het bedrijfsleven op het gebied van energie en milieu op dezelfde wijze voortgaat met ondernemen als dat gebeurde voordat deze beide terreinen als ‘lucratief’ werden ontdekt.
Vandaar dat – bijvoorbeeld via deelname in het Platform Arnhem Mondiaal – het gemeentelijk Millennium- en Fairtrade beleid ondersteund wordt om ook langs die weg het belang van verantwoord ondernemen te benadrukken. En vandaar ook dat Doca als Platformorganisatie (partner in het gemeentelijk convenant ‘Energie made in [Arnhem]’) zoveel mogelijk presentaties, symposia en workshops bijwoont, om ook daar de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen te beklemtonen.