Actueel
30 september 2011

JSF-35
  De totale Nederlandse export aan goederen en diensten bedroeg in 2010 € 371,2 miljard (tegen € 309,5 miljard in 2009). Daarvan kwam ruim € 1 miljard voor rekening van de militaire export (dat wil zeggen gelijk aan de waarde van de in 2010 afgegeven exportvergunningen voor strategische goederen). Een forse daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen de wapenexport nog € 1,4 miljard bedroeg, maar nog altijd een bedrag dat goed is voor een plaats in de top-10 van wapenexporterende landen in de wereld.

Net als in de voorgaande paar jaar kwam een fors deel van dit bedrag voor rekening van verkocht materieel door het Ministerie van Defensie zelf. Ging het in 2009 om € 110 miljoen, in 2010 steeg het aandeel tweedehands materieel met € 89 miljoen tot € 199 miljoen, waarvan € 104 miljoen voor rekening van de Chileense overheid kwam die 18 overtollige F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht overnam. (In 2006 kocht Chili ook al eens 18 Nederlandse F-16’s.)

De documentatie ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2010’ (40 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van
€ 5,- op Triodos Bank 786.870.990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Wapenexport 2010’.