Actueel
29 september 2011

JSF-35
  De gemeente Arnhem streeft ernaar om samen met haar inwoners en ondernemers vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, opwekking van duurzame energie en werkgelegenheid in de energie- en milieutechnologie. Arnhem zet in op een duurzame leefomgeving, klimaatneutraliteit en innovatie.
Het programma Energie made in [Arnhem] heeft de 3 P’s (People, Planet en Profit) als pijlers.

Op basis van dit programma probeert de gemeente, zoals zij het noemt, de 'energie' in de stad te mobiliseren door coalities te smeden en te profiteren van elkaars sterke punten. Om dat doel te bereiken worden regelmatig discussiebijeenkomsten gehouden waarin nieuwe initiatieven in de maatschappelijke sector en het bedrijfsleven worden gepresenteerd. Aan de hand van workshops wordt vervolgens bekeken of er gezamenlijk oplossingen voor ‘brandende kwesties’ kunnen worden gevonden.
Vanuit het gezamenlijke project ‘Arnhem Duurzaam’ nemen Doca en het Platform Arnhem Mondiaal deel aan deze bijeenkomsten.