Actueel
30 september 2010

JSF-17
  ‘En vooral: we zijn tegen de aanschaf van de JSF’, aldus het verkiezingsprogramma van de PVV. Begin dit jaar misschien nog niet zo alarmerend voor de pro-JSF-lobby, maar na de enorme verkiezingswinst van deze partij klonken de alarm-
bellen. Want van de ene dag op de andere was er een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaan tegen de vervanging van de F-16 door de peperdure F-35 Joint Strike Fighter.
Een maand eerder had de Kamer al drie moties aan-
genomen die het kabinet opriepen om de aanschaf van een tweede JSF-testtoestel te schrappen gezien de alsmaar oplopende kosten en vertragingen bij bouwer Lockheed Martin en om de investeringen in het eerste testtoestel terug te draaien. Het kabinet reageerde met tijd rekken:
‘Donderdag 20 mei j.l. heeft uw Kamer over het project Vervanging F-16 per motie uitspraken gedaan, waaronder het verstrekkende verzoek niet langer te investeren in het eerste JSF-testtoestel en niet meer deel te nemen aan de testfase. Zowel tijdens als na afloop van de beraad-
slagingen heb ik gewezen op de demissionaire status van het kabinet. Deze houdt onder meer in dat het kabinet niet de vrijheid heeft bij de uitvoering van moties onomkeerbare besluiten te nemen die ingrijpende gevolgen hebben voor het beleid van het komende kabinet.’
De gok is duidelijk: mocht er een kabinet komen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, dan valt er binnen de eerste 4 jaar (indien het kabinet het al 4 jaar volhoudt) weliswaar geen winst te behalen in het Nederlandse JSF-traject, maar met alle vertragingen bij de ontwikkeling en bouw van het toestel zijn die 4 jaar misschien zonder al teveel kleerscheuren te overbruggen. En als de Neder-
landse kiezers tegen die tijd weer met de PVV hebben afgerekend zoals het zo vaak gaat met partijen die als een komeet omhoogschieten, is er voor de aanschaf van de JSF tegen die tijd misschien weer dezelfde meerderheid als begin dit jaar.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (30)’ (65 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (30)’.