Actueel

18 september 2008 
Dat Nederland, hoe klein ook, toch een wapenexporterend land van formaat is, mag als bekend worden veronder-
steld. Al jaren immers staat ons land in de top-10 van de internationale wapenhandel. Ook in 2007 was dat weer het geval. Met een totaal van € 873 miljoen aan in dat jaar verleende wapenexportvergunningen lag dat bedrag weliswaar € 250 miljoen lager dan in 2006 en 2005, maar is toch aanzienlijk te noemen. Niet alleen de hoogte van die bedragen valt op, maar ook het feit dat Nederland steeds opnieuw vergunningen verstrekt voor export naar landen die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen als Egypte, Indonesië en Saoedi-Arabië. En dus zal de Nederlandse wapenexport steeds weer ter discussie gesteld moeten worden.

Deze special (44 pag.) kan worden verkregen door het overmaken van € 5 op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Wapenexport 2007’.