Actueel

21 september 2007


 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede (21 september) werd op een bijeenkomst van het Platform Arnhem Mondiaal de Mahatma Gandhi Vredesduif postuum uitgereikt aan het Arnhemse echtpaar Wim en Toos Onderstal. Beiden hebben zich tijdens hun leven bijzonder ingezet voor vrede en ontwikkelingssamen-
werking, met name via tal van Arnhemse organisaties. De prijs werd uitgereikt aan de kinderen van het echtpaar door Wim Robben van de Stichting Voor Actieve Geweldloos-
heid (SVAG). De avond werd muzikaal opgeluisterd door Srdan Kekanovic van Muscisians without Borders. Doca heeft van deze avond een special samengesteld in de serie Info Arnhem Mondiaal. Daarin is naast de teksten van de toespraken ook een fotoserie van Paulien Kruiper (Stichting Arnhem-Lima) opgenomen.

Deze special (35 pag.) kan worden besteld door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vredesdag 2007’.