Actueel
22 september 2016

JSF-35
  Na dertig jaar (1986-2016) het vredes- en ontwikkelings-
werk in Arnhem te hebben vormgegeven, hebben de leden van het Platform Arnhem Mondiaal op 22 september besloten de vereniging op te heffen.
Al enkele jaren kampte het Platform met stagnatie op de terreinen vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Een stagnatie die zich overigens niet beperkt tot Arnhem en de genoemde drie terreinen want ook landelijk en in het buitenland tobben welzijns-
organisaties met gebrek aan publieke belangstelling, onvoldoende aanwas en plaatselijke overheden die in tegenstelling tot de jaren ’80 en ’90 niet meer in vredes- en ontwikkelingsbeleid zijn geďnteresseerd.

Doca sloot zich in 1995 bij het Platform aan, maar trok zich op 15 februari van dit jaar als lid terug. Zie voor meer informatie over dit besluit het betreffende bericht van die datum onder de knop ‘Actueel’ op deze website.