Actueel
14 september 2012

JSF-35
  In de periode 1996 - 2000 maakte Doca deel uit van het landelijk Ogoni Platform, een samenwerkingsverband waar ook Amnesty International, Greenpeace, UNPO, Milieudefensie, A SEED en The Body Shop International aan deel namen. Doel was toentertijd om Shell ertoe te bewegen haar verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van de oliewinning in de Niger-delta, een oproep waar door het olieconcern maar mondjesmaat gevolg aan werd gegeven.

Hoe actueel de situatie heden ten dage nog steeds is, bleek uit twee VARA-documentaires (2010 en 2012).
Het leefgebied van de boeren en vissers in dat deel van Nigeria is ernstig vervuild en de gezondheid van de bewoners heeft zwaar te lijden onder vervuild drinkwater en giftige rook als gevolg van het affakkelen van aardgas door Shell en andere olieconcerns in de regio.
De informatieavond die Milieudefensie-Arnhem aan de situatie wijdde, diende als opmaat voor de rechtszaak die vier boeren en vissers samen met Milieudefensie hebben aangespannen en die op 11 oktober zijn eerste zittingsdag in Den Haag zal beleven.