Actueel

18 oktober 2005

 


Het kon de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Arnhem opeens niet snel genoeg meer gaan toen de stedelijke luchtvervuiling aan de orde kwam. Ondanks jarenlange waarschuwingen door de milieubeweging, tal van gezondheidsraden en buurtwerkers, stoorde deze partij zich net zo min als de andere fracties aan de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof door het autoverkeer in Arnhem. Maar na de melding dat er per jaar enkele duizenden mensen in Nederland eerder sterven door het inademen van verbrandingstoffen en na satellietfoto’s waarop de ernstige luchtvervuiling in dit deel van Europa was te zien, moesten er half over kop maatregelen worden genomen. De fractie verzocht Arnhemse organisaties commentaar te leveren op haar programma ‘Een 10 voor Arnhemse Luchtkwaliteit’. Met een drie pagina’s lang commentaar werd door Doca aan dit verzoek voldaan. Maar onze insteek dat met name het autoverkeer zelf aan banden moet worden gelegd willen overige maatregelen vrucht kunnen afwerpen, ging de fractie blijkbaar te ver, want op het Doca-commentaar werd niet meer gereageerd.