Actueel

1 oktober 2004

 
Na vijf jaar Lokale Duurzaamheidsspiegel besloot het NCDO in 2004 over te stappen op een volgende fase in het doorlichten van Nederlandse gemeenten op hun duurzaamheidsbeleid. Dit vanuit de gedachte dat na 5 jaar campagne voeren aangenomen mag worden dat binnen het gemeentelijk beleid in den lande de noodzaak tot goed energiebeheer, natuurbeheer, internationale samenwer-
king, waterbeleid en sociaal beleid voldoende is doorge-
drongen. De enquêtevragen zijn daarom strikter geformu-
leerd, er is gekozen voor nog maar één onderzoek per 4 jaar en er worden meer jongeren bij het enquêteren van gemeentelijke diensten betrokken. Doca is vanaf het begin bij de uitvoering van de Duurzaamheidsspiegel in Arnhem betrokken en heeft ook voor dit nieuwe onderzoek het nodige voorwerk gedaan. Tevens werden in de maand oktober een paar interviews over duurzame ontwikkeling verzorgd voor de lokale omroep.
Over de opzet van dit nieuwe duurzaamheidsonderzoek is door Doca een persbericht uitgegeven, dat kan worden nagelezen onder knop "Publicaties" op deze site.