Actueel

2 oktober 2003

 


Op 2 oktober presenteerde de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) de resultaten van de vijfde editie van de Lokale Duurzaaamheidsspiegel. Dit Spiegelonderzoek meet de gemeentelijke vorderingen in het land op het gebied van duurzame ontwikkeling. Breda kwam voor de vierde maal als meest duurzame gemeente uit de bus. Arnhem, in de afgelopen jaren steevast eindigend in de middenmoot, deed het dit jaar met 124 uit 194 punten iets beter. Doca is sinds de start van de Lokale Duurzaamheidsspiegel in 1999 bij dit jaarlijkse onderzoek betrokken geweest, maar heeft in 2003 de energie gestoken in deelterreinen van lokale duurzame ontwikkeling. Verder is assistentie geboden bij de opzet van de Wereldspiegel. Op 7 oktober bracht Doca raadsleden en college, betrokken ambtenaren en plaatselijke vredes- en ontwikkelingsorganisatie van de Arnhemse score op de hoogte (klik hier voor de rondzendtekst zoals te vinden in de rubriek 'Publicaties' op deze site). Op 10 oktober werd een interview gegeven voor de lokale Stadsomroep over de Arnhemse vorderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.