Actueel

9 oktober 2003

 
Op 9 oktober werd in Den Haag de presentatie bijgewoond van het rapport "Shattered Lives" (verwoeste levens). Deze presentatie was het startsein voor een wereldwijde campagne, waarbij regeringen ertoe worden aangespoord een internationaal verdrag over wapenhandel te onder-tekenen. Dit verdrag moet ertoe leiden dat de wapen-handel, die tot miljoenen doden en verminkten per jaar leidt, aan banden wordt gelegd. Het idee is afkomstig van een groep Nobelprijswinnaars en beoogt een bundeling van al bestaande wapenhandelverdragen tot één alom-vattend juridisch bindend verdrag.
Met de organisatoren is afgesproken dat Doca in de loop van dit jaar met een overzicht komt van de reacties op de campagne. De uitgave zal verschijnen in de serie PTW-Info's en zal te zijner tijd via deze website besteld kunnen worden.
Meer informatie over de campagne kan worden verkregen door vanaf de knop 'Links' op deze website verbinding te maken met Amnesty International.