Actueel
30 oktober 2019


 

Naar aanleiding van de door Doca uitgebrachte artikelen over de beide door de Adviesraad Internationale Vraag-stukken (AIV) uitgebrachte rapporten (zie eerdere bericht-geving in juli en oktober onder deze knop) reageerde de raad op 30 oktober kort op de beide artikelen:
‘Hartelijk dank voor het toesturen van de artikelen over het AIV-advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensen-rechten' en ‘AIV-advies Kernwapens in een nieuwe geo-politieke werkelijkheid’. Het artikel over het laatste onder-werp hebben wij inderdaad eind juli van u ontvangen. Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van beide artikelen.’

Hoewel de commissieleden van de AIV ongetwijfeld meer aan hun hoofd hebben dan inhoudelijk te reageren op allerlei kritische beschouwingen uit het land, is het toch jammer dat het bij deze korte en wat al te formele reactie is gebleven. Temeer daar de raad in zijn rapport over duur-zame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten stelt dat het zogeheten maatschappelijk middenveld een belangrijke functie vervult bij de ontwikkeling van bewustzijn in de samenleving op deze beide terreinen: 'Hoewel deze vaak meer lokale initiatieven nationaal minder zichtbaar zijn, vormen zij een belangrijke drager van het transitieproces dat Nederland doormaakt.’

Klik hier voor artikel in apart venster >>