Actueel
27 oktober 2019


 

Op 18 april 2018 verzocht het kabinet de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om een ‘operationeel advies met concrete handvatten voor het Nederlands buitenlands beleid’ op het gebied van mensenrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Doelen zoals geformuleerd door de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Het verzoek van het kabinet riep bij Doca om twee redenen verbazing op. In de eerste plaats is de SDG-campagne al begin 2016 van start gegaan, dus waarom pas na ruim twee jaar een dergelijke adviesaanvraag? En ten tweede is de SDG-campagne de opvolger van de Millenniumcampagne waarin ontwikkelingsdoelen al in samenhang met mensen-rechten zijn geformuleerd, een campagne die van 2000 tot 2015 liep en waaraan de Nederlandse regering volop heeft meegewerkt.

De AIV publiceerde haar advies op 26 februari 2019 met als belangrijkste aanbeveling om als regering vol in te zetten op een betere - en vooral politiek effectieve - integratie van mensenrechten en duurzame ontwikkelingsdoelen. Een open deur op het eerste gezicht, maar de teneur van het AIV-advies bleek gaandeweg in het rapport: een aantal VN-leden neemt het niet zo nauw met mensenrechten terwijl ze maar al te graag in aanmerking komen voor steunfondsen ten behoeve van duurzame ontwikkelingsdoelen. Zonder die VN-leden met name te noemen was het duidelijk dat de AIV doelde op landen in het Midden- en Verre Oosten waar niet alleen vrouwen, maar ook homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en religieuze minderheden met geweld worden onderdrukt.
Door op VN-niveau mensenrechten en duurzame ontwikkeling nauwer met elkaar in verband te brengen kan dus druk op die landen worden gezet om mensenrechten beter te bewaken.

Het artikel van Doca als reactie op het AIV-advies werd op 30 juli op het digitale discussieplatform Konfrontatie geplaatst.
Klik hier voor artikel in apart venster >>