Actueel
28 oktober 2016

JSF-35
  Nog diezelfde 28e oktober bracht de vredesorganisatie PAX dit nieuws in een persbericht naar buiten: ‘De wereld is een belangrijke stap dichterbij een verbod op de gevaarlijkste massavernietigingswapens: kernwapens. Donderdag kort voor middernacht besloot de VN met overweldigende meerderheid om in 2017 te onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. Een historische doorbraak waar PAX zich jarenlang sterk voor heeft gemaakt. Nederland onthield zich van stemming.
Met een overweldigende meerderheid, namelijk 123 stemmen vóór, is het VN-voorstel aangenomen. Concreet betekent dit dat in 2017 in twee sessies onderhandeld wordt over een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt.’

Ook Doca heeft zich in de voorbije jaren ingezet voor dit verbod, onder andere door zich aan te sluiten bij de landelijke campagne ‘Teken tegen Kernwapens’ (zie hierover de berichtgeving in 2014 en 2015 onder de knop ‘Actueel’ op deze website).
Wel is met teleurstelling kennis genomen van het feit dat Nederland zich op de VN-bijeenkomst van stemming onthouden heeft. Weliswaar heeft ons land zich als NAVO-partner gecommitteerd aan een nucleaire strategie, maar het was de wens van de Tweede Kamer om zich als land volop in te zetten bij de VN voor een kernwapenvrije wereld. Een wens die dus door het huidige kabinet is genegeerd.