Actueel
24 oktober 2014

JSF-35
  Op 30 september 2014 sloot het Platform Arnhem Mondiaal zijn 25-jarig jubileum af met een bijeenkomst in Bezoekers-
centrum Sonsbeek. Niet alleen werd een film vertoond over 25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikke-
lingsorganisaties (een videoproductie van ControLuce uit Nijmegen), maar werd ook het startsein gegeven voor de campagne ‘Teken tegen kernwapens’ (zie ook het eerdere bericht hierover bericht op deze website).

Voor de komende drie tot vijf jaar zal een nieuw Meerjaren-
plan van start gaan, waarin de Platformleden hun visie geven op de toekomst van het Platformwerk.
Niet alleen veranderen namelijk de tijden, ook de inzet-
mogelijkheden van de Platformorganisaties zelf veranderen. En dus zal naar nieuwe wegen en nieuwe actievormen gezocht moeten worden.

Doca, als een van die Platformorganisaties, formuleerde op 24 oktober een aanzet tot dit nieuwe Meerjarenplan, op basis waarvan in de komende maanden een aantal discussiebijeenkomsten zullen worden gehouden over de toekomstmogelijkheden van het Platform Arnhem Mondiaal.