Actueel
18 oktober 2014

JSF-35
  Net als in de voorgaande jaren werd in de oktobermaand stilgestaan bij de door de Verenigde Naties uitgeroepen Wereldarmoededag en Wereldvoedseldag. En net als in voorgaande jaren werden die beide dagen georganiseerd door een keur aan Arnhemse organisaties waaronder de Wereldwinkel, de Stichting Arnhem-Lima, Fair Trade Gemeente Arnhem en een aantal groepen uit het Platform Arnhem Mondiaal.

Uit de persverklaring die dit samenwerkingsverband uitbracht: ‘Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft van 1,25 dollar per dag is gehalveerd tot 22 procent. Er gaan meer meisjes naar school, de kinder- en moedersterfte is fors verminderd en miljoenen mensen hebben toegang gekregen tot schoon water. Toch leven nog steeds een miljard mensen in armoede, sterven miljoenen mensen onnodig aan tropische ziekten en is de positie van vrouwen en meisjes in veel landen erbarmelijk. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun uitgaven aan ontwikke-
lingssamenwerking fors verlaagd wegens bezuinigingen. De burgeroorlog in Syrië of de overstroming in de Filipijnen vroegen de aandacht ten koste van reguliere hulp in vooral Afrika.

Ook dichtbij, in Arnhem en omgeving, is er sprake van armoede. Nooit eerder moesten zoveel mensen gebruik maken van de voedselbank. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven rond hergebruik en reparatie van gebruiks-
voorwerpen en kleding.’