Actueel
14 oktober 2014

JSF-35
  Vorig jaar schafte de Nederlandse regering voor € 283 miljoen twee F-35 testtoestellen aan.
De toestellen kwamen niet naar Nederland, maar bleven in de Verenigde Staten om daar aan testvluchten mee te doen. Omdat daartoe ook hangarruimte, brandstof en technici moesten worden betaald, loopt het bedrag al snel op richting de € 300 miljoen.

Het JSF-programma kost de Amerikaanse burger inmiddels 921 miljard dollar, zo leert ons de onlangs verschenen jaarrapportage. Voor wat betreft het Nederlandse budget voor de vervanging van de F-16 staat € 4,5 miljard gereserveerd. Maar dan gaat het alleen over de aanschaf van 37 toestellen. De jaarlijkse exploitatiekosten van deze jachtbommenwerpers raamt het kabinet op € 270 miljoen. Omdat de JSF vanaf 2019 instroomt en in principe tot het jaar 2050 moet meegaan, spreken we dus over een totaal van € 12,6 miljard aan kosten (€ 4,5 miljard aanschafkosten plus € 8,1 miljard exploitatiekosten).

De documentatie ‘Jaarrapportage 2013 Vervanging F-16’ (77 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op rekening NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Jaarrapportage 2013 Vervanging F-16’.