Actueel
3 oktober 2013

JSF-35
  Sinds het vertrek van het concern BASF van het Industrie-
Park Kleefse Waard (IPKW) in 2002, heeft het terrein een metamorfose ondergaan. Was de Kleefse Waard tot dan
toe het domein van de chemische industrie in Arnhem, gaandeweg vestigden zich steeds meer bedrijven en bedrijfjes op het terrein die zich bezig houden met milieutechnologie en duurzame bedrijfsvoering.
Een ontwikkeling die uiteraard door onze stichting wordt toegejuicht. Doca grijpt dan ook iedere gelegenheid aan om deze ontwikkeling van nabij te volgen. Om die reden werd in oktober aan een symposium op het terrein deelgenomen, handelend over de toekomstmogelijkheden van grootschalige inzet van zonne-energie.