Actueel
15 oktober 2012

JSF-35
  Eindelijk was het dan zover. Op 11 oktober j.l. stond het olieconcern Koninklijke Shell voor de rechter. Het bedrijf moet zich verantwoorden voor de jarenlange en groot-schalige vervuiling door de oliewinning in de Nigerdelta. Voor het eerst stond een Nederlandse (Brits/Nederlandse) onderneming voor een Nederlandse rechter vanwege milieuschade die buiten de Nederlandse grenzen is veroorzaakt. Dit unicum dankt de Nederlandse rechtsspraak aan de aanklacht die vier Nigeriaanse boeren en vissers samen met de Vereniging Milieudefensie tegen Shell hebben ingediend.

Shell stelt zich op het standpunt dat veel milieuschade in de Nigerdelta het gevolg is van sabotage en het illegaal aftappen van olie. Het bedrijf maakt miljardenwinsten met het winnen en verkopen van Nigeriaanse olie en draagt daar naar haar mening voldoende van af aan de Nigeriaanse overheid om de leefbaarheid in het gebied op een hoger plan te brengen. Maar de regering in Laos zet die middelen niet in, aldus het bedrijf. De Nigeriaanse overheid wijst op haar beurt naar de verantwoordelijkheid die Shell heeft om de ontstane schade door lekkages op te ruimen. En dus gebeurt er niets en neemt de vervuiling van het gebied alleen maar toe. En dus groeit ook de woede onder de bevolking die zich onder andere uit in agressie jegens het personeel van boorplatforms van Shell. Reden waarom Shell de oliewinning in Ogoniland enkele jaren geleden al heeft stilgelegd.

In deze documentatie wordt aan de hand van documenten van Milieudefensie en Shell de rechtszaak toegelicht. Naar aanleiding van de zitting van 11 oktober is tevens een overzicht samengesteld van de belangrijkste berichtgeving in de pers.
De uitspraak van de rechter wordt aan het einde van dit jaar verwacht.