Actueel
6 oktober 2011

JSF-35
  Door isolatie van huurwoningen hoeven huurders minder gas te stoken en daalt hun energierekening. Hun woon-
lasten dalen Ún de woning heeft meer comfort. Bovendien is het isoleren van de woning ook goed voor het klimaat.
Om energiebesparende stappen te kunnen zetten bij sociale huurwoningen, hebben een aantal milieufederaties, milieucentra en de Woonbond het project 'Stook je rijk' gestart. Kern van het project is het bijeenbrengen van huurders, woningcorporaties en gemeenten. Want nu ligt het tempo van energiebesparing in de huursector nog te laag.
Corporaties geven aan er te weinig geld voor te hebben. Hoe kunnen de drie partijen het tempo verhogen? Kunnen corporaties hun prioriteiten anders stellen? Willen huurders met een beperkte huurverhoging een duit in het zakje doen zonder dat hun woonlasten hoger worden. Wat kan de gemeente doen, bijvoorbeeld in het kader van prestatie-
afspraken? Dit zijn vragen die ondermeer aan de orde komen tijdens een reeks bijeenkomsten in het hele land. Het initiatief tot de campagne werd genomen door de Gelderse Milieufederatie waar Doca sinds 2005 deel van uitmaakt.