Actueel
30 oktober 2009

JSF-17
  ‘Gelet op de toegenomen belangstelling van politieke partijen en non-gouvernemen-tele organisaties voor de exportcontrole op dual-use goederen is besloten om ook de kerngegevens rond de afgifte van dit type vergunningen inzichtelijk te maken middels de publicatie van maandoverzichten op deze website.’
Aldus het Ministerie van Economische Zaken in een toe-
lichting op de maandrapportages over 2008. En daar kan de Nederlandse vredesbeweging het mee doen, want voor het gemak vergeet EZ dat er door de NGO’s als jaren wordt gewaarschuwd voor figuren in het handelscircuit die het met normen niet zo nauw nemen als er snel veel geld te ver-
dienen valt. En het moest eerst tot het schandaal rond Van Anraat komen die met zijn leveranties in de jaren ’80 aan het regime van Irak bijdroeg aan de dood van duizenden Koerden en Iraniërs voor men zich van overheidswege eens gedachten ging maken over de ongebreidelde export van allerhande chemicaliën uit Nederland. Op papier waren het altijd onschuldige stoffen, bestemd voor de textielindustrie en de landbouw, maar in het geval van Irak bleken het componenten voor gifgas te zijn. Zo kan het gaan met dual-use goederen. Deze gang van zaken maakten niet alleen Van Anraat tot een der ergste oorlogsmisdadigers die Nederland ooit gekend heeft, maar daarmee kwam Nederland zelf op een lijst te staan van landen van waaruit dat soort export mogelijk is.

De documentatie ‘Maandrapportages export dual-use producten in 2008’ (29 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Export dual-use 2008’.