Actueel
20 oktober 2009

JSF-17
  In 2015 moet het aantal mensen dat in extreme armoede leeft met de helft zijn teruggebracht vergeleken met het peiljaar 1990. Zo luidt Millenniumdoel nr.1, een van de acht ambitieuze Millenniumdoelen die de VN zich heeft gesteld om armoede, kindersterfte, dodelijke ziektes en de ongelijk-
heid in de wereld in 15 jaar drastisch terug te brengen. Het goede nieuws is dat dit voor wat betreft extreme armoede lijkt te gaan lukken. Het slechte nieuws is dat de wereld-
bevolking in de tussentijd zo gegroeid is, dat het aantal mensen dat nu armoe en honger lijdt gestegen is met 100 miljoen.
Op 17 oktober is het Wereldarmoededag. Op die datum staat men wereldwijd stil bij wat bereikt is en nog gedaan moet worden om de armoede uitgebannen te krijgen. Zo ook in Arnhem waar een zestal plaatselijke organisaties een manifestatie hielden. Niet alleen werden voorbeelden getoond hoe dat op mondiaal niveau kan (stedenbanden, eerlijke handel), maar ook werd aandacht gevraagd voor de nijpende situatie waarin veel Arnhemmers verkeren die van een minimuminkomen rond moeten komen. Daarbij gaat het inmiddels om 13% van de huishoudens in Arnhem!

Deze special (32 pag.) is te verkrijgen door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Wereldarmoededag 2009’.