Actueel
12 oktober 2009

JSF-17
  2008 was een memorabel jaar voor de critici van de Neder-
landse wapenexport. In december van dat jaar kwamen namelijk zowel het internationaal verbod op de productie en het gebruik van clustermunitie van de grond alsook het EU-Gemeenschappelijk Standpunt Wapenexport (EU-SG). Hoewel nog niet alle landen in de wereld de Conventie inzake Clustermunitie hebben geratificeerd, lijkt het einde van dit afschuwelijke clusterwapen nu toch wel in zicht. En met de instelling van het juridisch bindende EU-SG lijkt ook het vrijblijvende karakter van de EU-Gedragscode voor de wapenexport verleden tijd. Het doorsluizen van wapens over Europees grondgebied naar lidstaten die het met de exportcontrole niet zo nauw nemen is daarmee een stuk moeilijker geworden.
Maar ook voor de voorstanders van de Nederlandse wapenexport was 208 eveneens een gedenkwaardig jaar. Niet eerder namelijk voerde ons land voor zo’n groot bedrag (€ 1,2 miljard) aan wapens en wapensystemen uit. Daarvan is dan wel € 420 miljoen aan inkomsten door tweedehands verkoop aan NAVO-landen van tanks en oorlogsschepen, haast het Ministerie van Economische Zaken zich in een toelichting te verklaren, maar het bljven wapens. En dat Nederland nog steeds wapens levert aan spannings-
gebieden als India, Pakistan, Israël en Egypte kan het Ministerie van EZ al helemaal niet uitleggen.

Deze special (38 pag.) is verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Wapenexport 2008’.