Actueel

21 oktober 2008 
Nadat in juni al een tweetal workshops was georganiseerd rond een op te zetten gemeentelijk millenniumbeleid, vond op 21 oktober in het Bezoekerscentrum Sonsbeek een publieksavond plaats over de VN-Millenniumdoelen. De avond werd ingeleid met filmblokjes waarbij aan de hand van straatinterviews en bezoeken aan verantwoord onder-
nemende bedrijven een beeld werd geboden van wat in Arnhem al wordt bijgedragen aan het realiseren van de millenniumdoelen. Door met de zaal in discussie te gaan werd geprobeerd om zowel inspirerende voorbeelden als knelpunten te vinden aan de hand waarvan eind 2008 een advies aan B&W kan worden opgesteld. Een fotoverslag van de avond is te vinden op de website van het Platform Arnhem Mondiaal (www.arnhemmondiaal.nl).
Nieuws over de campagne is te vinden op de website www.arnhemopwegnaar2015.nl.
De beide nu gehouden bijeenkomsten maken deel uit van het onderzoek dat de gemeentelijke Millenniumwerkgroep uitvoert naar draagvlak in de gemeente voor een millenniumbeleid per 2009. Doca voert het secretariaat voor deze werkgroep.