Actueel

7 november 2005Na vier edities Lokale Duurzamheidsspiegel (de eerste ging in 1999 van start) vond het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) dat het tijd werd voor een opvolger: de Lokale Duurzaamheidsmeter. De doelstelling is gelijk gebleven: onderzoek naar de voortgang van het gemeentelijk beleid op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling. In tegenstelling tot het jaarlijkse Spiegelonderzoek wordt de Duurzaamheidsmeter om de vier jaar gehouden, waarbij met name geprobeerd wordt om jongerenorganisaties bij het onderzoek te betrekken. Ook zijn de thema’s uitgebreid en worden gemeenten nu ook bevraagd op duurzaam beleggen en de inkoop van duurzame producten. Aan de eerste editie van de Lokale Duurzaamheidsmeter namen 431 van de 467 gemeenten in Nederland deel. De teleurstelling was groot toen uit het onderzoek bleek dat maar liefst 9 van de 10 gemeenten een onvoldoende scoren waar het gaat om het brede vlak van de duurzame ontwikkeling. Ook Arnhem bleef met een 4,7 ver beneden peil. Tilburg, Delft en Alkmaar werden daarentegen tot de drie ‘duurzaamste’ gemeenten van het land uitgeroepen. Het feit dat Arnhem beneden zijn niveau scoorde, doet Doca overwegen om in de aanloop naar de volgende editie toch weer het nodige uit de kast te halen om het duurzaamheidsonderzoek onder de gemeentelijke aandacht te krijgen.