Actueel

29 november 2004

 

Op 29 november werd de raadscommissie Economie en Sociale Zaken toegesproken met het doel de maatschap- pelijke betekenis te benadrukken die inwoners van Arnhem met een zogeheten ID-baan (In- en Doorstroombaan) hebben. Door gemeentelijke bezuinigingen dreigde deze groep mensen niet alleen hun (toch al bescheiden) inkomen te verliezen, maar zou de hele welzijnssector in de stad, waaronder het culturele werk en het ouderen- en jongerenwerk, zwaar onder druk komen te staan. De gemeente Arnhem heeft op deze dreiging gereageerd door de instelling van een IP-regeling (Individuele Plaatsings- bevorderende subsidie) per 1 januari 2005. Daardoor zal het voor maatschappelijke organisaties mogelijk blijven om door de gemeente gesubsidieerde aan te bieden, zij het dat deze regeling voor de betreffende werknemer een maximum looptijd heeft van 3 jaar.