Actueel
5 november 2019


 

Met het afsluiten van het schrijf- en onderzoeksproject ‘Arnhem Mondiaal’ op 19 september van dit jaar – een van de meest omvangrijke projecten van onze stichting, zie ook eerdere berichtgeving onder deze knop – is tevens het 30-jarig jubileum van de Doca gevierd.
Vier jaar geleden hadden we na een drietal beleids-discussies al besloten om geen nieuwe projecten meer op ons te nemen en om projecten af te sluiten die op te weinig solidariteit konden rekenen.
Bovendien hadden de bestuursleden al eens aangegeven dat hun werk voor Doca wat hen betreft naar een eind loopt, druk als zij al zijn op andere maatschappelijke terreinen (thuiszorg, ouderenzorg, vluchtelingenwerk).
Ook gezien de toch matige respons op het Arnhem Mondiaal-boek (zie de knop ‘Reacties’ op de website www.arnhemmondiaal.nl) is het moment gekomen om het actieve werk van Doca af te ronden. De resterende twee maanden van 2019 zullen daartoe worden benut, waarna de stichting per 1 januari van het nieuwe jaar na dertig actieve jaren zal zijn opgeheven.