Actueel
28 november 2014

JSF-35
  Er valt veel op te maken uit de circa 50 pagina’s die de ‘Maandrapportages export militaire goederen 2013’ van het Ministerie van Economische Zaken behelzen. Over de grote, al bekende, exportcijfers zoals de € 345 miljoen voor de levering van fregatten met toebehoren aan Indonesië, is in het verleden al het nodige gezegd. Het land kent extreme armoede en volgens het Gemeenschappelijk Standpunt, voorheen de EU-Gedragscode voor de Wapenexport, zou er niet voor een dergelijk bedrag aan militair materieel aan het land geleverd mogen worden.

Hetzelfde geldt voor leveranties van radarapparatuur en vliegtuigonderdelen aan India voor meer dan € 10 miljoen. Ook dit land kent extreme armoede en ligt bovendien ernstig overhoop met buurland Pakistan. Aan spannings-
gebieden mag niet worden geleverd, zo schrijft het Nederlandse wapenexportbeleid voor, maar het gebeurt toch.
Kortom, het moment dat protest tegen wapenexport overbodig is geworden, ligt nog ver voor ons.

De documentatie ‘Maandrapportages export militaire goederen 2013’ (46 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Maandoverzichten wapenexport 2013’.