Actueel
7 november 2013

JSF-35
  Een soortgelijke ontwikkeling als op IndustriePark Kleefse Waard vindt plaats op het bedrijfsterrein Arnhems Buiten. Voorheen was het terrein het uitgesproken domein van Arnhemse elektriciteitsbedrijven als Essent en KEMA. Maar ook hier lijkt een omslag gaande. Sinds een paar jaar vinden namelijk ook kleinere initiatieven op energiegebied hier een plek, daartoe aangemoedigd door het energie-
netwerk Watt connects.
En ook hier worden door Doca de mogelijkheden benut om deze ontwikkeling op de voet te volgen. In november werd mede om die reden deelgenomen aan een workshop over energietransitie, georganiseerd door de bedrijven Liander, Nuon en de netwerkorganisatie Watt connects.