Actueel
1 november 2012

JSF-35
  Opnieuw later dan met de Kamer afgesproken, boden staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker en minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal op 31 oktober j.l. het rapport ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011’ aan de Tweede Kamer aan.
De Nederlandse militaire export in 2011 (dat wil zeggen de waarde van de in 2011 afgegeven exportvergunningen voor strategische goederen) bedroeg € 715 miljoen. Dat is fors minder dan in 2010 toen de wapenexport nog ruim boven de € 1 miljard uitkwam. Maar het bedrag is nog altijd goed voor een plaats in de top-10 van wapenexporterende landen in de wereld.

De documentatie ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011’ (37 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van
€ 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Wapenexport 2011’.