Actueel
12 november 2009

JSF-17
  Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloten in november 2007 een convenant waarin werd vastgelegd dat in 2010 75% van het gemeentelijk inkoop-
beleid (producten én diensten) duurzaam van karakter zal zijn. In het jaar 2015 moet dat percentage zelfs 100% bedragen. Gemeenten die al langer aan de weg timmeren op het gebied van duurzame ontwikkeling zullen die percen-
tages wel halen, maar gemeenten waarin duurzaamheid nog niet zo hoog in het vaandel staat, zullen er nog een flinke dobber aan krijgen. Bovendien veronderstelt duurzaam inkopen ook de overstap op Fair Trade-producten en dat reikt verder dan alleen het schenken van Max Havelaar-koffie in de gemeentekantines.
Maar ook burgers en bedrijven zullen moeten overstappen op duurzaam inkopen en duurzaam produceren willen de mondiale armoede en de klimaatverandering met succes bestreden kunnen worden.
De Werkgroep Fair Trade Gemeente Arnhem kende in de Fair Trade Week van november aan een vijftal Arnhemse ondernemingen het Fair Trade keurmerk toe. Dat kon zijn omdat er in een zaak een menu geserveerd wordt op basis van biologisch geteelde Fair Trade producten, of omdat er kinderkleding wordt verkocht van milieuvriendelijk geteelde katoen of omdat er gekopieerd wordt op papier dat op een milieuvriendelijke wijze is geproduceerd. Niet voor niets werd ook in deze week het 40-jarig jubileum gevierd van de Wereldwinkel Arnhem, dé plek immers waar door de jaren heen Fair Trade-producten worden aangeboden.

Deze special (39 pag.) is verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Fair Trade Week 2009’.