Actueel

22 november 2006

 
De oppositie in de Tweede Kamer had nog aangedrongen op uitstel van de ondertekening van de overeenkomst met de Amerikanen over verdergaande Nederlandse deelname aan het JSF-programma in afwachting van de Kamer-
verkiezingen van 22 november. Maar het minderheids-
kabinet van CDA en VVD liet zich niet van dit voornemen afhouden en dus ondertekende de staatssecretaris van Defensie Van der Knaap op 14 november het zogeheten Memorandum of Understanding, waarin Nederland afspreekt mee te doen aan de Production Sustainment & Follow-on Development fase (PSFD) van het project. In deze fase gaat het om de doorontwikkeling van het te bouwen toestel waarmee de operationele inzet gedurende de gehele levensduur moet worden gegarandeerd. Met deze ondertekening wordt het steeds moeilijker voor ons land om zich uit dit miljardenproject terug te trekken ondanks dat het toestel alsmaar duurder wordt en het volstrekt onzeker is of de F-16 over 20 jaar wel door zo’n duur toestel moet worden vervangen.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5 op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘JSF (5)’.